Softveri za agrobiznis

Click Me

Osmišljavanje i razvoj proizvoda

Click Me

Implementacija RegAG projekata

Click Me

Prime - više od agrotehnološke kompanije!


Prime Trinity je agro-tehnološka kompanija koja je fokusirana na nekoliko oblasti agrobiznisa:

Implementacija i monitoring projekata regenerativne poljoprivrede. Sa više od 15,000 ha digitalizovanih parcela, kao i više od 7,000 ha pod regenerativnom poljoprivredom, posedujemo ekspertizu koja garantuje uspešnu realizaciju najtežih zadataka u oblasti regenerativne poljoprivrede.

Konceptualizacija, razvoj i prodaja softversko hardverskih rešenja za agrobiznis i softverske kompanije. Naše iskustvo u ovoj oblasti pretočili smo u sopstvenu softversku platformu Agtrinity, kompletno rešenje za aktivni monitoring zemljišta.

Distribucija mašina i opreme za regenerativnu i preciznu poljoprivredu. Specijalizovali smo se za opremanje poljoprivrednih kompanija i farmi sa mašinama, opremom i znanjem u oblasti strip-till, no-till, regenerativne i precizne poljoprivrede.

PRIME inovativni DNA pomaže agrobiznisima da se transformišu!


Naša ekspertiza u osmišljavanju, konceptualizaciji i kreiranju digitalnih proizvoda i usluga sa jedne strane, i praktične primene precizne poljoprivrede, različitih sistema obrade i generalno poznavanje agronomije sa druge strane, nas je dovela u poziciju da u čitavom regionu postanemo jedina agrotehnološka kompanija koja poseduje ovaj spoj znanja. Stoga, poljoprivrednim kompanijama, kao i korporacijama, pomažemo u osmišljavanju i konceptualizaciji njihovih ideja kako bi transformisali svoje biznise. Sa druge strane, IT kompanijama možemo ponuditi naše specijalizovane usluge kao vid stručne podrške ukoliko razvijaju proizvode za treća lica a imaju potrebe za profesionalnim uslugama u oblasti napredne agronomije i kreiranja algoritama.

PRIME je pouzdan partner za ostvarivanje uspeha na projektima smanjenja emisije štetnih gasova iz zemljišta


Ostvarite Net Zero ciljeve u regenerativnoj poljoprivredi koristeći sistemski pristup, znanje i iskustvo kompanije Prime Trinity. Zahvaljujući respektabilnom, decenijskom iskustvu u sistemima obrade zemljišta u no till-u, strip till-u, kao i u sistemu gajenja sa pokrovnim usevima, danas zainteresovanim kompanijama koje se kreću u smeru Net Zero asistiramo i omogućavamo da kreiraju sopstvenu regenerativnu praksu u saradnji sa dobavljačima, sa ciljem da se ispune interno zadati ciljevi. Pored znanja i iskustva, Prime poseduje kompletan mašinski prsten kapaciteta 6,000 ha, a koji je potreban za implementaciju mera regenerativne poljoprivrede u ratarstvu.

PRIME jedinstveni portfolio digitalnih i hardverskih agrotehnoloških proizvoda i usluga za farmere i agrobiznis korporacije


Prime za potrebe uspostavljanja kontrole i sledljivosti agrobiznis operacija na vašem zemljištu, konstantno razvija sopstvenu digitalnu softversku platformu @Agtrinity. Naša platforma treba da bude potpuno digitalno rešenje za praćenje stanja vašeg zemljišta, kako nutritivnog statusa istog, tako i praćenja praksi koje se na zemljištu primenjuju a koje mogu biti u manjoj ili većoj meri degradirajuće za zemljište. Pored toga, @Agtrinity ima za cilj da omogući praćenje sledljivosti proizvoda iz regenerativne poljoprivrede.
Više o tome saznajte na našem mikrosajtu agtrinity.com>PRIME put – od čizama do algoritama i nazad


Prime Trinity, iako danas pretežno agrotehnološka kompanija, dubokim korenom vezana je za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Kompanija je osnovana 2009 godine u Vršcu, i od tada do danas prošla je kroz nekoliko faza koje su odredile budućnost poslovanja. U početku, Prime Trinity je poslovao pod imenom “Agromineral”, kada je primarna delatnost bila trgovina tečnim i folijarnim đubrivima grčkih, austrijskih i holandskih proizvođača. Od 2014 godine, pod uticajem prodora novih tehnologija u ratarstvu, kompanija postaje ekskluzivni distributer renomiranih proizvođača mašina za no till, strip till kao i mobilne senzore za skeniranje, uzorkovanje i analize zemljišta. Od tog momenta, pa do današenjeg dana, posao se širio ne samo po Srbiji, već i Hrvatskoj, Makedoniji i BiH. Od 2020 godine započinje nova faza razvoja kompanije, kada se veći akcenat stavlja na razvoj sopstvenih digitalnih tehnologija (softvera i hardvera). Do tog trenutka, kompanija je katalizovala respektabilna znanja u najvažnijim segmentima poljoprivrede budućnosti (tehnologiji đubrenja, tehnologiji ishrane bilja, sistemima obrade zemljišta, sistemima gajenja pokrovnih useva, popravkom zemljišta), koja su nam omogućila da u novom, agrotehnološkom sektoru, pokažemo da smo sposobni razvijati sopstvenu tehnologiju, uz očuvanje biodiverziteta uz održivi rast i razvoj. Danas Prime Trinity povezuje informacione tehnologije, biotehnologiju, naprednu agronomiju i distribuciju specijalizovanih mašina u jedan poslovni sistem, kako bi iste stavio na raspolaganje svojim kupcima-partnerima, kako u zemlji tako i inostranstvu.
Povežimo se!


hello@primetrinity.com